İkili Test

Reklamlar

Günümüzde artık her hamilelikte yapılması zorunlu hale gelen ,bebekte olabilecek anomalilerin risk oranını hesaplayan bir kan testidir. Halkın arasında ense kalınlığı veya ikili test olarak bilinen bu test tarama testleri içerisinde günümüzde en hassas olan testtir.

Bu test gebeliğin 11 ila 14 haftaları arasında yapılmaktadır. Bu testte ultrasonla hem fetus değerlendirilmekte ve ölçümler alınmakta, hemde aynı seansta anneden kan alınarak iki farklı hormona bakılmaktadır.

Günümüzde 11 ila 14 gebelik haftalarında her fetusun ense kısmında cildinin altında bir miktar sıvı olduğunu biliyoruz. Down hastalığı gibi anomalilerde bu sıvının arttığını da biliyoruz. Ultrasonla fetusun pozisyonu müsait olunca bu sıvının kalınlığı ve fetusun başı ila poposu arasındaki mesafeyi ölçmekteyiz. Ayrıca anneden kan alıp 2 farklı hormon bakılmakta ve tüm bunların sonuçları bir bilgisayar programına girilmektedir. Sonuçta program bize annenin o gebeliğinde ve o gebelik haftasında Mongol çocuk doğurma riskini istatistiki olarak vermektedir. Burada sınır değer 1/300’dür. Eğer annenin riski 1/300’den fazla ise (örneğin 1/200 veya 1/50 gibi), risk artmış olarak kabul edilmekte ve anneye daha ileri tetkikler (amniyosentez gibi girişimler) önerilmektedir. Eğer risk 1/300’den düşük çıkarsa annenin riski düşük olarak kabul edilmektedir.

ucuz bebek ürünleri

Burada annenin bilmesi gereken iki önemli nokta vardır. Risk yüksek çıktığında bu çocukta bire bir anomali olduğunu göstermemektedir ve ileri tetkiklerin yapılması gerektiğini işaret etmektedir. Yine riskin düşük çıkması çocukta anomali olmadığını göstermemekte ancak bu riskin bizim girişim riskimizden daha düşük olduğunu göstermektedir.

Eğer bu test düzgün olarak yapılırsa hassasiyeti %85-90 civarındadır. Bu testin en önemli kısmı fetusun ense kısmındaki sıvının kalınlığının doğru olarak ölçülmesidir. Bunun için iyi bir ultrason cihazına ve ölçüm eğitimine gerek vardır. Ölçülen kısım milimetrik bir yer olduğundan 1 mm lil yanlış bir ölçüm testin sonucunu değiştirecek ve buda ailenin yanlış bilgilenmesine yol açacaktır.

Reklamlar

İlgili Linkler ;

İkili Test

Üçlü Test

Amniyosentez

Kordosentez

Fetoskopi

Kürtaj