Anne karnından ultrason eşliğinde bir iğne aracılığı ile girilerek bebek kordonundan kan alınması işlemidir. İşlem steril şartlarda uygulanır. Genellikle 20. gebelik haftasından önce yapılamaz. Genetik araştırma amacı ile olduğu gibi, bebeğe ait enfeksiyon hastalıklarını araştırmak, kan uyuşmazlığı (20)nın şiddetini saptamak için de yapılır. Yine bu işlem, tedavi amaçlı da kullanılabilir. Örneğin; kan uyuşmazlığı bebekte anemiye yol açmışsa, anne karnındaki bebeğe kordosentez yöntemi ile kan nakli yapılabilmektedir.

ucuz bebek ürünleri

Kordosentez, çeşitli intrauterin genetik, enfeksiyöz, metabolik ve hematolojik hastalıkların prenatal önemde erken tanısına ve uygun vakalarda tedavisine olanak sağlar.

Kordosentez, hospitalizasyon gerektirmeden ayakta uygulanabilen bir prosedördür. Girişimden önce rutin olarak ultrasonografik inceleme yapılarak fetal kardiyak aktivite, anomali varlığı ve tipi, fetus ve umbilikal
kordonun pozisyonu, plasenta lokalizasyonu ve amniyon mayi miktarı belirlenmelidir. İşlem sırasında maternal sedasyon ve fetus hareketlerini azaltmaya yünelik ilaç kulanımına ve lokal anesteziye gerek yoktur). Kordosentez işlemi, steril şartlarda ultrasonografi eşliğinde yapılır. İşlem için 20-25 Gauch çapında 12-15 cm uzunluğunda spinal iğne kullanılır. Umbilikal kordona giriş yeri olarak öncelikle umbilikal kordonun plasentaya giriş yerine (plasental insersiyon) yakın birkaç santimlik kısım tercih edilir. Plasenta lokalizasyonu, fetal pozisyon, ve amniyon mayi miktarı gibi nedenlerle plasetal insersiyona yakın kısımdan girilemiyorsa umbilikal kordonun serbest kısmı veya fetal insersiyon yerine de yakın kısımlar seçilebilir.

Reklamlar