Reklamlar

Yenidoğanda Solunum Yetmezliği

Yeni dogan döneminde yogun bakım ünitelerinde, hasta sayısı ve yatıs günü olarak en çok
yer isgal edenler solunum sıkıntısı olan olgulardır. Yasamın ilk saatlerinde görülen
solunum sıkıntısının ciddi bir hastalıgın semptomu mu yoksa birkaç saat içinde düzelecek
bir solunum sıkıntısı mı oldugunu ayırdetmek önemlidir. Saatler içerisinde düzelen bir
solunum sıkıntısı birinci düzey bakım ünitesinde izlenebilir; ancak sorun devam ediyorsa
hasta uygun kosullarda yogun bakım ünitesine transport edilmelidir. Yogun bakım
ünitesine alınan böyle bir bebekte ilk adım bebegin doku oksijenizasyonunun saglanması
olmalıdır. Bunun için mekanik ventilasyon gereksinimi olabilir. Yeni dogan döneminde
mekanik ventilasyon gereksinimi dogurabilecek pek çok solunum problemi
görülebilmektedir.

anne çocuk

Yeni doganda solunum sorunlarının olası nedenleri:


Havayollarında tıkanıklık:
Koana atrezisi
Dogumsal stridor (laringomalazi,trakeomalazi,laringeal ag, hava yoluna bası
yapan aberran damarlar)
Akciger hastalıkları:
Solunum güçlügü sendromu
Geçici tasipne
Pnömoni
Aspirasyon sendromları
Persistan pulmoner hipertansiyon
Hava kaçakları (pnömotoraks,pnömomediastinum,interstisyel amfizem)
Dogumsal malformasyonlar (diyafragma hernisi,akciger hipoplazisi,dogumsal
lober amfizem,trakeal fistül)
Atelektazi
Akcigerde kanama
Kronik akciger hastalıgı (bronkopulmoner displazi,Wilson-Mikity sendromu)
Akciger dısı nedenler:
Kalp hastalıgı
Metabolik asidoz
MSS bozuklukları
Hipotermi veya hipertermi